Må jeg søke om byggetillatelse ?

Se http://byggutenasoke.dibk.no/ - Velg "Verksted, atelier eller kontor" og gå gjennom alle stegene for å se om du må søke eller ikke.

Regelverket som kom 1. juli i 2015 sier at du kan bygge garasje, bod eller en annen bygning under 50 kvm uten å søke. Man kan ikke bygge for beboelse uten søknad.

 1. Du må søke hvis du skal ha kjøkken, stue, bad, våtrom eller soverom i bygningen. Du kan ikke bo eller sove i bygningen.

 2. Reguleringsplaner og kommunens arealplan kan likevel hindre deg i få bygge. Det kan være lokale regler om ekstra avstand fra nabotomt, takvinkler på boligene, høydebegrensninger, eller rett og slett krav til at alt som skal bygges skal søke om.

 3. Det er begrensninger på hva du kan bygge i områder som er regulerte til landbruk, natur og friluftsformål samt reindrift. Dette kalles LNF-områder eller LNFR-områder.

Siden vi vet at de mange har problemer med å tolke regelverket hjelper vi deg å sjekke disse tingene før du starter - inkludert i prisen.


Kan jeg plassere utestua hvor jeg vil ?

 • Utestua må plasseres minst 1,0 meter fra andre bygninger på eiendommen din og minst 1,0 meter fra nabogrensa.

 • Hvis det er mindre enn 2,0 meter mellom bygningen din og nærmeste bygning på naboeiendommen, er det strengere brannkrav.

 • Du kan ikke plassere bygningen over vann- og avløpsledninger. Kommunen må ha tilgang til disse ledningene for vedlikehold og reparasjon.

 • Det er i utgangspunktet forbudt å bygge nærmere enn 100 meter fra sjøen. Det kan også være begrensninger på hva du kan bygge nærmere enn 100 meter fra elver og innsjøer (vassdrag)

 • Det er ditt ansvar å sørge for at bygningen plasseres på sikker grunn.

 • Det er regler for avstand til offentlig veg.

 • Det er opp til den som ønsker å bygge å vurdere om bygget representerer en særskilt ulempe for naboen

Vi kan hjelpe deg med å sjekke disse tingene på forhånd.

Se også http://byggutenasoke.dibk.no/


Hvor stor utestue kan jeg ha ?

Du kan bygge garasje, bod eller en annen bygning inntil 50 kvm uten å søke, forutsatt at du er innenfor lovlig utnyttelsesgrad på tomten din. I reguleringsplanen eller på situasjonskart er det angitt hvor stor andel av tomten som kan bebygges. Og mange har utnyttet dette allerede. Når man regner ut bebygget areal, skal man ta med bolig, garasje/carport og terrasser som er bygget opp – men ikke terrasser på terreng.

Vi hjelper deg med å sjekke dette på forhånd - inkludert i prisen.


Hvor mange ulike modeller av utestua er der ?

Der kommer i første omgang 4 forskjellige varianter: Utestua 10 (10,2 kvm), Utestua 17 (16,8 kvm) og Utestua 25 (25,5 kvm). Vi har også en modell som heter Badstua 4. Det vil være ulike tilpasningsmuligheter og tilvalg for alle modellene. Se Min Utestue.


Er det forskjellige grader av ferdigstillelse for Utestua modellene ?

 

 

 

 

 

Utestua har 3 forskjellige muligheter for ferdigstillelse: Precut, Element eller Ferdig bygget.

 1. Precut: Utestua leveres som en pakke med ferdig kuttet materiale og tegninger for å sette det sammen.

 2. Element: Vegger, gulv og tak blir bygget inne i en hall, og Utestua blir montert sammen på stedet Utestua skal stå.

 3. Ferdig bygget: Utestua blir bygget inne i en hall, og lastet rett på trailer for å levere på stedet Utestua skal stå, klar til bruk.

Utestua 10 kan leveres som Precut, Element og Ferdig bygget.

Utestua 17 kan leveres som Precut og Element.

Utestua 25 kan leveres som Precut og Element.

Badstua 4 kan kun leveres Ferdig bygget.


Vi tillater ikke å gjøre endringer på Utestuene utenom det som vises på Min Utestue. Vi selger produktet slik det er vist, og ønsker du å gjøre endringer kan du fritt gjøre dette selv når du har overtatt produktet.

Hvis du ønsker å gjøre endringer, som f.eks sette inn en ekstra dør, et ekstra vindu osv, så anbefaler vi å kjøpe Utestua i precut og gjøre endringene du ønsker underveis.

Kan jeg gjøre endringer/tilpasninger på Utestua?


Vi har håndverkere som kan bygge Utestua på deres plassering mot en pris. Prisen kommer an på forholdene og produktet.

Jeg ønsker å kjøpe Utestua som precut, kan dere hjelpe med å sette det opp?


Alle Utestua modellene er isolert med min. 50mm isolasjon i gulv og tak, og 100mm i veggene. Så Utestua kan brukes hele året uansett værforhold og temperatur.

Er Utestua isolert?


Må Utestua ha en grunnmur eller fundament?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle utestua byggene har i prinsippet samme løsning for fundament:

Ved kjøpekontrakt på Utestua vil du få tilsendt tegninger på de fundamenter som må etableres på tomten. Mens Utestua er i produksjon, kan du etablere fundamenteringen.

Der hvor utestua skal stå, må det være fast grunn, enten fjell, eller planerte steinmasser over fjell.

Det må støpes tilstrekkelig med punktfundamenter med bjelkesko slik at man får skrudd fast en ramme av laminerte tredragere. Dersom du har bestilt en ferdig bygget Utestue vil den heises ned på bjelkeskoene og skrus fast der. (Som eksempel, Utestua 10 trenger 6 punktfundament).

Dersom du er selvbygger, må du videre skru fast bjelkelag mellom de laminerte tredragerene. Bjelkelaget isoleres med 50mm isolasjon, og det legges et tregulv av kjerneved furu over bjelkelaget. Du har nå fått en plattform som er stabil og festet til fundament.

Du kan nå sette opp vegger og tak osv, og til slutt skru på kledning.

Det er til slutt penest å anlegge noe terrasse rundt Utestua slik at blir det enklere å bevege seg inn og ut, og uterom og innerom glir over i hverandre.


Du kan dessverre ikke kjøpe kun tegningene, men vi tilbyr en selvbyggerpakke (Precut) for de som ønsker det. Vi har jobbet mye med å få ned kostnadene knyttet til materialene for Utestua og samtidig beholde alle de gode kvalitetene.

Hvis du ønsker å bygge en utestue billigst mulig anbefaler vi å kjøpe Precut fra oss.

Kan jeg kun kjøpe arbeidstegningene av Utestua for å bygge det selv ?


Jeg får ikke til å gjøre endringer eller plassere Utestua på Min Utestue

Min Utestue fungerer ikke optimalt på Internett Explorer eller Microsoft Edge. Vi anbefaler å bruke Google Chrome eller Mozilla Firefox.