Utestua AS er et aksjeselskap lokalisert i Bergen sentrum som driver med design, utvikling, produksjon og salg av modulbaserte utestuer til hele Norge. Utestua AS er i fellesskap eid av En til En Arkitekter AS og entreprenøren Byggmester Markhus AS.

Byggmester Markhus er ansvarlig for produksjon og leveransen av utestuene.

En Til En Arkitekter produserer nyskapende arkitektur og gode rom for fremtiden i liten og stor skala, og er ansvarlig for design og utvikling av utestuene.


 HISTORIEN

Det startet med TV2 serien “Tid for hjem” der vi fikk oppgaven å erstatte et hønsehus med et moderne bygg tilpasset kystpaletten som kunne ha mange funksjoner:

solbenk - uterom - innerom
kjøkken - stue - ­anneks
peiskos for to - middag for tyve
venner som ble over til dagen etter
varme sommerdager - ­kalde høstkvelder
yr - vind - ­sol

Etter programmet fikk vi flere henvendelser fra folk som ønsket seg en slik utestue - til en forutsigbar og overkommelig pris. I 2015 ble det lov å bygge inntil 50m2 uten søknad og vi besluttet å skape en ny kategori modulbasert utestue.