et lystbetont rom som oppmuntrer til gode opplevelser ute og inne.

utsikt, ettertanke, ro, fest, middag eller peiskos.

design og de beste arkitektoniske kvaliteter